Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“

Наименование Описание
Номер 9096755
Дата на публикуване 02.03.2020 г.
Наименование Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедурата чл. 20 ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 13.03.2020 г., 14:30 часа
Дата и час на отваряне на офертите 16.03.2020 г., 08.30 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. 02/9226682
Документация Обява
Информация за обява в АОП
Указания за участие
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Проект на договор
Съобщение до всички заинтересовани лица, публикувано на 06.03.2020 г.
Протокол № 1, публикувано на 23.03.2020 г.
Общи условия, публикувано на 07.04.2020 г.
Договор, публикувано на 07.04.2020 г.