Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
Номер9086113
Дата на публикуване26.02.2019 г.
Наименование„Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратачл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти14.03.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите18.03.2019 г., 09:00 часа
МястоЗала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. 02/9226682
ДокументацияОбява
Информация за обява в АОП
Указания за участие
Образец № 1
Образец № 2 еЕЕДОП
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Договор-проект
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти, публикувано на 11.03.2019 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти в АОП, публикувано на 11.03.2019 г.
Протокол № 1, публикувано на 18.03.2019 г.
Протокол № 2, публикувано на 26.03.2019 г.
Договор
Общи условия
Специални условия
Изтеглете документацията