Защити

Публична защита на Георги Стоименов Гешев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Бъдещето на силата на основните геополитически актьори в Югоизточна Европа“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Георги Стоименов Гешев.Председател на научното жури: професор доктор Величка Иванова МилинаДата: 10.10.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат на Георги Стоименов...
Read More

Публична защита на Селвие Ахмедова Чаушева

Публична защита на дисертационен труд на тема „Четвъртата индустриална революция и прилагането на изкуствения интелект – стратегически последици за сигурността“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Селвие Ахмедова Чаушева.Председател на научното жури: доцент доктор Илина Стефанова Козарова-АрменчеваДата: 10.10.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 13:00 часа Автореферат...
Read More

Публична защита на майор Мартин Николаев Христов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за командване и управление на Сухопътните войски“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Мартин Николаев Христов.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Атанас Ставрев АтанасовДата: 28.09.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа...
Read More

Публична защита на Огнян Стоичков Янакиев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на използването на специални разузнавателни средства за защита на националната сигурност“, по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Огнян Стоичков Янакиев.Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев ИвановДата: 22.06.2022 г.Място: Академична зала № 3 на...
Read More

Публична защита на майор Кристина Митева Маджарова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на модела на национално отбранително планиране на Република България“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от майор Кристина Митева Маджарова.Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова ВелковаДата: 10.05.2022 г.Място: Академична зала № 3 на Военна...
Read More

Публична защита на майор Кръстьо Сотиров Парасков

Публична защита на дисертационен труд на тема „Интегриране на системата за командване и управление на Военновъздушните сили в системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Кръстьо Сотиров Парасков.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Светослав Димов СлавовДата: 10.05.2022 г.Място: Академична зала №...
Read More

Защита на дисертационен труд на доцент доктор Румен Димитров Пенчев

Защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за използване на пътните превозни средства в Българската армия“ за присъждане на научна степен „доктор на науките“, разработен от доцент доктор Румен Димитров Пенчев.Материалите по защитата на дисертационния труд се намират в Регистратурата за класифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“.Председател на научното жури: полковник...
Read More

Защита на дисертационен труд на майор Ивайло Иванов Хинов

Защита на дисертационен труд на тема „Влияние на боеспособността на тактическите формирования от Сухопътни войски върху вземането на решение“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Ивайло Иванов Хинов.Материалите по защитата на дисертационния труд се намират в Регистратурата за класифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“.Председател на научното жури:...
Read More

Публична защита на Борислав Гуцанов Гуцанов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Актуални аспекти на средата за сигурност и влиянието им върху отбранителната политика на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Борислав Гуцанов Гуцанов.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Милен Ников КисьовДата: 10.12.2021 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало:...
Read More