Защита на дисертационен труд на подполковник Николай Александров Радославов

Защита на дисертационен труд на тема „Възможности за усъвършенстване логистичното осигуряване на силите за специални операции“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от подполковник Николай Александров Радославов.
Материалите по защитата на дисертационния труд се намират в Регистратурата за класифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Румен Върбанов Христов
Дата: 29.11.2023 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Рецензии:
• полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
• полковник доцент доктор Румен Върбанов Христов

Становища:

• подполковник доцент доктор Николай Пенчев Стефанов
• подполковник доцент доктор Даниел Стайков Манолов
• полковник доцент доктор Георги Маринчев Маринов

Дата: 29.11.2023 г.
гр. София