Публична защита на Атанаска Георгиева Попова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Съвременната милитаризация на Черно море – заплаха за сигурността” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Атанаска Георгиева Попова.

Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров Панчев

Дата: 20.07.2020 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Атанаска Георгиева Попова

Рецензии:
доцент доктор Миланка Анчова Миланова
доцент доктор Иван Петров Панчев

Становища:
професор доктор Наталия Атанасова Бекярова
доцент доктор Милен Мирчев Иванов
доцент доктор Тодор Стоянов Трифонов

Дата: 18.06.2020 г.
гр. София