Защита на дипломни работи на студентите от магистърските специалности на Военна академия  

Успешно завършиха защитите на студентите от магистърските специалности във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Студентите вече спокойно могат да помислят и за заслужена почивка през горещото лято.

Честито и успешна реализация на всички!