Публична защита на полковник инж. Людмил Методиев Методиев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Модели за анализ и оценка на критична информационна инфраструктура” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войските и оръжията)”, разработен от полковник инж. Людмил Методиев Методиев.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Зарко Иванов Здравков

Дата: 23.07.2020 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 10:00 часа

Автореферат на полковник инж. Людмил Методиев Методиев

Рецензии:
полковник доцент доктор Зарко Иванов Здравков
професор доктор Ангел Белчев Цолов

Становища:
професор доктор Илия Георгиев Илиев
доцент доктор Росен Станков Илиев
доцент доктор Веселина Александрова Гагъмова

Дата: 23.06.2020 г.
гр. София