Публична защита на Десислава Йорданова Костадинова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Необходимост от повишаване на способностите на ЕС за колективен отговор на заплахите чрез изграждане на съвместни военни формирования” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Десислава Йорданова Костадинова.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев

Дата: 15.12.2020 г.

Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“

Начало: 14:00 часа

Автореферат на Десислава Йорданова Костадинова

Рецензии:

Становища:

Дата: 18.11.2020 г.
гр. София