Публична защита на майор Димитър Гошев Кирилов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на поддръжката от страната домакин в операции и учения на територията на Република България“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Димитър Гошев Кирилов.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров
Дата: 03.12.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на майор Димитър Гошев Кирилов

Рецензии:
професор доктор Тилчо Колев Иванов
полковник доцент доктор Мирослав Стефанов Димитров

Становища:
професор доктор Владко Мичов Иванов
доцент доктор Васил Стоянов Тотев
полковник доцент доктор Румен Върбанов Христов

Дата: 06.11.2019 г.
гр. София