Публична защита на Йоана Атанасова Иванова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Изследване на въздействието на кибератаки върху система за управление на транспорта“ по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, разработен от Йоана Атанасова Иванова.
Председател на научното жури: доцент доктор Веселина Александрова Гагъмова
Дата: 21.05.2020 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Йоана Атанасова Иванова (български)

Рецензии:
професор д.т.н. Андон Димитров Лазаров (български)
доцент доктор Веселина Александрова Гагъмова (български) (английски)

Становища:
доцент доктор Росен Георгиев Милетиев (български) (английски)
доцент доктор Иво Руменов Драганов (български) (английски)
капитан I ранг доцент доктор Красимир Петров Костадинов (български) (английски)

Дата: 04.03.2020 г.
гр. София