Публична защита на Боряна Калчева Хинова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Съвременни измерения на сигурността на информацията в държавното управление” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Боряна Калчева Хинова.

Председател на научното жури: професор доктор Валери Велков Иванов

Дата: 29.09.2020 г.

Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“

Начало: 14:30 часа

Автореферат на Боряна Калчева Хинова

Рецензии:

Становища:

Дата: 27.08.2020 г.

гр. София