Публична защита на дисертационен труд на майор инж. Димо Гинев се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“

Честито, господин майор д-р Гинев!
С пожелания за нови успехи в науката!