Публична защита на дисертационен труд на майор Валентин Георгиев се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“

Честито, господин майор д-р Георгиев!
С пожелания за нови успехи в науката!