Защита на дипломните работи със студентите от магистърска специалност „Национална сигурност и отбрана“

Защитите на дипломни работи със студентите от магистърска специалност „Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ продължават пред Държавната изпитна комисия.