Защита на дипломните работи със студентите от магистърска специалност „Логистика на сигурността и отбраната“

Студентите от първата магистърска специалност във Факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, създадена през 2005 година – „Логистика на сигурността и отбраната“ спазиха традицията да се представят успешно при защитата на своите дипломни работи.
Дипломантите показаха, че могат да извършват релация между теорията и практиката на съвременната логистика, да правят анализи и изследвания на различните функционални области, както и да формулират насоки за усъвършенстване управлението на логистичните дейности, внедряването на нови и съвременни технологии в областта на логистиката на сигурността и отбраната.