Тържествена вечерна проверка-заря в гр. Котел с участието на началника на Военната академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов

Тържествена вечерна проверка-заря в гр. Котел с участието на началника на Военна академия "Г. С. Раковски" ген.-майор д-р Груди Ангелов!