Завърши курс „Запознаване на щабни офицери със структурата, политиките и операциите на НАТО“

В периода от 24 до 28 април, във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе поредния щабен курс за длъжностна квалификация „Запознаване на щабни офицери със структурата, политиките и операциите на НАТО (NATO Staff Orientation Course)“. Участваха 8 старши офицери от дирекции в ЩО, от сектори в СКС, от Щабния елемент за интегриране силите на НАТО в България, от формирования на БА, както и от ВА „Г. С. Раковски“. Курсът се проведе на английски език от лектори и преподаватели от Академията. В края на курса, на успешно завършилите специализанти, бяха връчени удостоверения и сертификати от началника на катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доцент д-р Стоян Стойчев.