ЗАПОЧНА НОВ КУРС ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ започна двуседмичен курс за новоназначени преподаватели по дидактика на висшето образование. Курса бе открит от началника на Академията генерал-майор Тодор Дочев с мотивиращо слово за важността на обучението в този курс за професионалното израстване на младите преподаватели. Той подчерта, че успеха на обучението им е свързан с изпълнението на най-важната задача на Военна академия – високо ефективен учебен процес. Генерал-майор Дочев акцентира и на необходимостта от постоянно развитие на компетентността на преподавателите в контекста на променящата се среда за сигурност. Заявено бе намерението на ръководството на Академията работата в тази насока да бъде непрекъснат процес, като се предвижда да бъде проведен курс и за усъвършенстване на педагогическото майсторство на преподавателския състав.

Целта на курса е да запознае обучаемите с организацията и управлението на учебната и научноизследователската дейност в Академията, да развие компетентностите им по подготовка и провеждане на учебни занятия, разработване на научен текст, работа с платформите за електронно и дистанционно обучение, както и да развие тяхната реторична компетентност. Също така по време на курса обучаемите ще получат информация за документи, регламентиращи висшето образование и организацията на учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“, възможностите за развитие на преподавателските кадри и организацията и управлението на научноизследователската дейност.