Записването на кандидат-студенти за явяване на тест за обучение по държавна поръчка продължава само до днес

Уважаеми кандидат-студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“, продължава само до днес записването за явяване на тест за обучение по държавна поръчка!

За обучение срещу заплащане, срокът е до 25-ти!

Във връзка със съобщения в медиите, отнасящи се до повишаване на таксите за обучение във висшите училища, бихме желали да Ви уведомим, че:

1. Таксите във Военна академия „Г. С. Раковски“ през учебната’ 2020/2021 остават същите, каквито са били през миналата година. Нещо повече: след първия семестър можете да запишете втора магистърска програма – срещу 50% от цената за първата година на обучение.

2. Като наши студенти, през учебната’ 2020/2021 ще получите повече и обновени материали, видеозаписи на лекции, близък контакт с нашите вдъхновени преподаватели и повишена готовност за преминаване изцяло към онлайн-обучение (ако пак се наложи.

3. Ще се възползвате от 43 обновени и оборудвани учебни зали повече от сега, 2 нови тенис корта, започна и изграждането на общежитие за Вас

Военна академия „Г. С. Раковски“ Ви дава повече! Кандидатствайте сега! Подробности: на https://rndc.bg/studenti/