До четвъртък, 30 септември, продължава приемът за платена форма на обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми кандидат-студенти,

До четвъртък, 30 септември, продължава приемът за платена форма на обучение!

Необходими документи при записване за ОКС „бакалавър“:

1. Лична карта

2. Копие и оригинал на диплома за завършено средно образование

3. Снимки, формат 3,5 x 4,5 см – 3 броя

4. Медицинско свидетелство за постъпване във висше училище

5. Удостоверение от областния център за психично здраве (районен психодиспансер) по местоживеене за липса на психични заболявания

6. Оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ или в касата на Академията

Необходими документи при записване за ОКС „магистър“:

1. Лична карта

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование

3. Копие от дипломата за завършено средно образование

4. Снимки, формат 3.5 x 4.5 см – 3 броя

5. Медицинско свидетелство за постъпване във висше училище – от личния лекар

6. Удостоверение от областния център за психично здраве (районен психодиспансер) по местоживеене за липса на психични заболявания

7. Оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ или в касата на Академията

Военна академия „Г. С. Раковски“ = 109 години Традиция + Качество + Престиж!

Стотици вече се записаха – последвайте ги и Вие!