Продължава приемът на документи за платена форма на обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“,
Продължава приемът на документи за платена форма на обучение! Отдел „Учебна дейност“ (стая 24) и касата ни работят от 8.00 до 17.00 часа за Вас, включително в събота и неделя!

Необходими документи при записване за ОКС „бакалавър“:

 1. Лична карта
 2. Копие и оригинал на диплома за завършено средно образование
 3. Снимки, формат 3,5 x 4,5 см – 3 броя
 4. Медицинско свидетелство за постъпване във висше училище
 5. Удостоверение от областния център за психично здраве (районен психодиспансер) по местоживеене за липса на психични заболявания
 6. Оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ или в касата на Академията

Необходими документи при записване за ОКС „магистър“:

 1. Лична карта
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование
 3. Копие от дипломата за завършено средно образование.
 4. Снимки, формат 3.5 x 4.5 см – 3 броя
 5. Медицинско свидетелство за постъпване във висше училище – от личния лекар
 6. Удостоверение от областния център за психично здраве (районен психодиспансер) по местоживеене за липса на психични заболявания
 7. Оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ или в касата на Академията