Продължава записването в магистърска специалност КИБЕРСИГУРНОСТ!

Уважаеми кандидат-студенти,

Продължава записването в магистърска специалност КИБЕРСИГУРНОСТ!