Записване на всички приети за обучение в ОКС „бакалавър“, специалност „Сигурност и отбрана“ за местата, определени с решение на Министерски съвет за учебната’ 2020/2021 – редовна и задочна форма

Уважаеми студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Записването на всички приети за обучение в ОКС „бакалавър“, специалност „Сигурност и отбрана“ за местата, определени с решение на Министерски съвет за учебната’ 2020/2021 – редовна и задочна форма, ще продължи не само утре, 18-ти септември от 8.00-14.30, но и на 19-ти,20-ти и 21-ви септември от 8.00-17.00.

Необходими документи:

  1. Лична карта
  2. Копие и оригинал на диплома за завършено средно образование
  3. Снимки, формат 3,5 x 4,5 см – 3 броя
  4. Медицинско свидетелство за постъпване във висше училище
  5. Удостоверение от областния център за психично здраве (районен психодиспансер) по местоживеене – за липса на психични заболявания
  6. Оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ (или кеш, в касата на Академията – в малката сграда на плаца, на втория етаж)

Банкова сметка:


IBAN: BG40BNBG96613100152401
BIC: BNBGBGSD
БНБ Централно управление