Продължава приемът на документи за платена форма на обучение за бакалавърска и магистърска специалност на Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Днес и утре продължава приемът на документи за платена форма на обучение. Отдел „Учебна дейност“ (стая 24) и касата ни ще работят от 8.00 до 17.00 часа за Вас.

Необходими документи при записване за ОКС „бакалавър“:

 1. Лична карта
 2. Копие и оригинал на диплома за завършено средно образование
 3. Снимки, формат 3,5 x 4,5 см – 3 броя
 4. Медицинско свидетелство за постъпване във висше училище
 5. Удостоверение от областния център за психично здраве (районен психодиспансер) по местоживеене за липса на психични заболявания
 6. Оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ или в касата на Академията

Необходими документи при записване за ОКС „магистър“:

 1. Лична карта
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование
 3. Копие от дипломата за завършено средно образование.
 4. Снимки, формат 3.5 x 4.5 см – 3 броя
 5. Медицинско свидетелство за постъпване във висше училище – от личния лекар
 6. Удостоверение от областния център за психично здраве (районен психодиспансер) по местоживеене за липса на психични заболявания
 7. Оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ или в касата на Академията