Провеждане на занятия с външни лектори от Щаба по отбраната и командванията на видовете въоръжени сили със специализантите от „Стратегически курс“ – редовна форма на обучение на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Провеждане на занятия с външни лектори от Щаба по отбраната и командванията на видовете въоръжени сили със специализантите от „Стратегически курс“ – редовна форма на обучение на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.