Публична защита на дисертационен труд на майор Александър Станиславов Хашъмов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Изграждане и развитие на въоръжените сили за участие в колективната отбрана на страната“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор асистент Александър Станиславов Хашъмов.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Петко Иванов Петков
Дата: 01.07.2024 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:30 часа

Автореферат на майор асистент Александър Станиславов Хашъмов
Рецензии:
професор доктор Георги Василев Камарашев
полковник доцент доктор Петко Иванов Петков

Становища:
полковник професор доктор Мануш Петков Христов
професор доктор Мирослав Стефанов Димитров
професор доктор Калин Спасов Калинов

Дата: 31.05.2024 г.
гр. София