Другите за нас – Информационен център на Министерство на отбраната

Другите за нас – Информационният център на Министерство на отбраната отбелязва новата учебна година:

С 27 % повече студенти ще се обучават във ВА „Г.С.Раковски“ през новата учебна година!