Публична лекция на подполковник доцент д-р Йордан Петков

Публична лекция на тема „Наземни роботизирани системи“ изнесе в зала „Полковник Борис Дрангов“ подполковник д-р Йордан Петков – назначен за доцент в катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“.

С пожелания за здраве и успехи занапред, подполковник доцент д-р Петков!