Публична защита на Янка Стоянова Господинова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Повишаване на приноса на малките общини към националната сигурност“ по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“, разработен от Янка Стоянова Господинова.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Георги Петров Георгиев
Дата: 08.09.2021г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Янка Стоянова Господинова

Рецензии:
професор доктор Никифор Христов Стефанов
полковник доцент доктор Георги Петров Георгиев

Становища:
професор доктор Максим Любенов Карев
професор доктор Ненко Георгиев Дойков
доцент доктор Константин Кирилов Казаков

Дата: 19.07.2021 г.
гр. София