Военна академия „Г. С. Раковски“ участва в уебинар на тема „Отражение на COVID-19 кризата върху автомобилния сектор и електромобилността“

Уважаеми преподаватели, слушатели, студенти, служители и приятели на Военна академия,

Националната браншова организация Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ), списание „Ютилитис“ и Военна академия „Г. С. Раковски“ проведоха първи съвместен уебинар на тема „Отражение на COVID-19 кризата върху автомобилния сектор и електромобилността“, с над 30 мениджъри и експерти от сектора днес.

Целта на уебинара беше провеждане на дискусия за актуалните предизвикателства, които стоят пред автомобилния сектор и електромобилността в условията на кризата с пандемията „COVID-19“.

С изказвания и презентации в уебинара се включиха:

  • Иван Михайлов, председател на борда на „Аутомотив клъстер България“,
  • Петър Георгиев, съветник „Електромобилност“, EURELECTRIC, Брюксел,
  • полковник доц. д-р Димитър Ташков, заместник-началник по учебната и научната част на Военна академия,
  • проф. д.н. Митко Стойков, директор на Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия,
  • проф. д-р Викенти Спасов – професор в Катедра „Логистика“ на Военна академия.

Модератор на дискусията беше доц. д-р Атанас Георгиев, главен редактор на сп. „Ютилитис“.

В откриването на уебинара и в дискусията се включиха Иван Костов, главен секретар и член на УС на ИКЕМ и Илия Левков – председател на УС и изпълнителен директор на ИКЕМ.

Иван Михайлов разгледа основните предизвикателства и възможности пред автомобилния сектор на България във връзка с настоящата криза.

Неговото послание към участниците беше всички да работят заедно за успеха на аутомотив сектора в България.

Петър Георгиев представи актуалните европейски политики, както и предстоящите развития в сектора на електромобилността на ниво Европейски съюз.

Проф. Викенти Спасов припомни водещата роля на България в електромобилния сектор през годините, както и перспективите за възраждането на това производство в България.

След изказванията на лекторите уебинарът продължи с въпроси от участниците и дискусия.