Участие на Военна академия „Г. С. Раковски“ в уебинар за смесено учене

Преподаватели от катедра „Езиково обучение” участваха в онлайн уебинар на тема „Teacher Academy: Blended Learning”, който бе открит от комисара на ЕК за иновации, изследване, култура и младеж госпожа Мария Габриел. Тя открои някои тенденции в дигиталното образование и предизвикателствата, породени от COVID-19.

Майкъл Холиси от Ирландия представи основните аспекти и елементи на смесеното учене (Blended Learning), като го разграничи от онлайн, виртуалното и дистанционното обучение, както и от вида Emergency Remote Teaching, който според него и други обучители най-добре характеризира процесите на обучението през последната година.

Г-н Холиси представи накратко шестте типа учене: възприемане (acquisition), взаимодействие (collaboration), дискусия (discussion), проучване (investigation), упражняванe (practice) и възпроизвеждане (production).

Неговият съвет бе всеки преподавател да създаде собствен уникален бленд (комбинация) от методи и технологични средства, които да съответстват на шестте типа учене и на потребностите на обучаемите.