Приключване на втората ротация на британски военнослужещ в обучението по английски език във Военна академия

В периода 29.01.- 06.02.2024 г. ст. лейт. Матю Енрайт от Кралските военноморски сили на Великобритания проведе часове по английски език в курсовете за езикова квалификация, организирани от департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия. Неговото участие е второто от началото на новата година, когато по линия на програмата Native Tongue – Bulgaria британски военнослужещи оказват помощ за усъвършенстване на езиковата компетентност по английски език  на специализантите в курсовете.

Във връзка с приключването на неговата командировка, заместник-началникът на Военна академия по учебната и научната част полковник доцент доктор Димитър Ташков му благодари за приноса му за развитието на езиковите умения по английски език на специализантите от българските ВС и му връчи благодарствен адрес.