Курс „Връзки с обществеността – I-во ниво“ започна във Военна академия „Г. С. Раковски“

Днес занятията води д-р Теофан Германов.