Военна академия посреща новата 2024 г. с четири нови и четири обновени кабинета и центрове за подготовката на кадри за сигурността и отбраната

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев, декани и преподаватели от Академията представиха на министъра на отбраната Тодор Тагарев новите възможности на учебно-материалната база на факултет „Командно-щабен“ за обучението на военнослужещи и студенти, както и за повишаване на квалификацията на служители от държавната администрация.

„Представsме факултет „Командно-щабен“ с новата философия на обучение, а именно изграждането на клъстер и отделни центрове за доближаване на подготовката на обучаемите до реалните задачи, които ще изпълняват при назначаването им на длъжност“, каза началникът на академията генерал-майор Тодор Дочев. Демонстрацията започно с брифинг за уникалния в системата на висшето образование и единствен във военнообразователната система Център за изследване на екстремизма и тероризма. Основните му задачи са обучение и квалификация на кадри за сигурността и отбраната, както и провеждане на научни изследвания и разработване на иновационни подходи за противодействие на тероризма, екстремизма и радикализацията.

Интерес предизвикаха и възможностите на новите специализирани кабинети „Киберсигурност“ и „Съвместен таргетинг“, както и тези на новия учебен кабинет „Командване и управление на въздушни операции“. Обновоени са възможностите и на Центъра за обучение „Управление при кризи и извънредни ситуации“, Регионалния център за обучение по логистика, както и кабинетите за преподаване на Системата за планиране на операции и анализ – TOPFAS и за обучение по инфраструктура на комуникационни и информационни системи – CISCO.

Министър Тагарев използва случая, за да поздрави всички студенти и преподавателския състав по повод 8-ми декември и им пожела успешно завършване и реализация и коментира „Благодаря на генерал-майор Дочев за поканата тук, точно на този ден. Впечатляващо е това, което показват, защото аз съм работил в тези сгради в много по-различна обстановка. Вече са видими инвестициите, които се правят в отбраната, и в частност във военното образование. Постигнати са резултати не само като инфраструктура, а и като изграждане на нови центрове, нов капацитет, нов инструментариум, който се използва в преподавателската дейност. Това показва, че бързо се вдига нивото на военнообразователната система“.

Повече за събитието вижте на:

https://armymedia.bg/2023/12/08/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%b5

/https://www.mod.bg/bg/news.php