Военна Академия „Г. С. Раковски” – на „Плаца на българския офицер“ – 1934 година