Военен журнал 2023 брой 3

Съдържание

Изследвания, анализи, прогнози

Теория и практика

Военен журнал, брой 3, 2023