Военен журнал 2022 брой 3-4

Съдържание


Изследвания, анализи, прогнози


Политики, стратегии, лидерство


Теория и практика