Военен журнал 2021 брой 3

Съдържание


200 години от рождението на Георги Стойков Раковски


Политики, стратегии, лидерство


Изследвания, анализи, прогнози


Кампании и операции


Военна история


70 години катедра „Езиково обучение“

Voenen_zhurnal-2021-3 cover