Военен журнал 2020 брой 3-4

Съдържание


Политики, стратегии, лидерство


Изследвания, анализи, прогнози


Кампании и операции


Книги

Voenen_zhurnal-2020-3-4 cover