Военен журнал 2020 брой 1-2

Съдържание


Политики, стратегии, лидерство


Изследвания, анализи, прогнози


Кампании и операции


Военна история


Юбилейно

Voenen_zhurnal-2019-4 cover