Военен журнал 2020 брой 1-2

Съдържание

Политики, стратегии, лидерство

Изследвания, анализи, прогнози

Кампании и операции

Военна история

Юбилейно

Контактна информация

Адрес на редакцията
София 1504
Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Главен редактор
полковник проф. д-р Георги Карастоянов
(02) 92 26529

Отговорен редактор
д-р Зоя Крачунова
(02) 92 26672

e-mail: voenenzhurnal@armf.bg

Социални мрежи

Вижте новините