Военен журнал 2019 брой 4

Съдържание


Изследвания, анализи, прогнози


Кампании и операции


Международна научна конференция


Юбилейно

Voenen_zhurnal-2019-3 ъдэеи