Военен журнал 2017 брой 1-4

Съдържание


Политики, стратегии, лидерство


Изследвания, анализи, прогнози


Кампании и операции


Въоръжение и техника


Книги