Voenen zhurnal 1-2/2021

Съдържание


200 години от рождението на Георги Стойков Раковски


Политики, стратегии, лидерство


Изследвания, анализи, прогнози


Кампании и операции


Военна история


Книги

Voenen_zhurnal-2021-1-2 cover