Voenen zhurnal 1-2/2020

Съдържание


Политики, стратегии, лидерство


Изследвания, анализи, прогнози


Кампании и операции


Военна история


Юбилейно

Voenen_zhurnal-2019-4 cover