Генерал-майор д-р Груди Ангелов, началник на Военна академия „Г.С. Раковски”, пред Военния телевизионен канал