Участие на Военна академия в среща на Изпълнителната група на Военния Еразъм

Военноморската академия на Полша бе домакин на 56-та среща на Изпълнителната група на Военния Еразъм в периода 5-7.12.2023 г. В срещата участваха 72 представители на 35 висши военни образователни институции от 17 страни от ЕС. Военна академия бе предствена от доц. д-р Валентина Георгиева, която запозна участниците с предстоящия международен летен семестър и с годишната конференция на ВА на 5-6.04.2023 г., на която съорганизатор ще е Eвропейският център за изследвания на сигурността „Дж. Маршъл“ (Германия).

Участниците бяха поканени и на поредната 57-та среща на Изпълнителната група на Военния Еразъм, на коята Военна академия ще бъде домакин в периода 28.02-2.03.2023 г.

Срещите на Изпълнителната група на Военния Еразъм са форум за споделяне на добри практики в обучението на млади офицери, за разширяване на връзките, сътрудничеството и обмена между партньорските висши военни институции, за работа по съвместни изследователски и научни проекти, целящи повишаване на оперативната съвместимост на бъдещите военни офицери на ЕС.