Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“

Наименование Описание
Номер 00063-2019-0005
Дата на публикуване 15.10.2019 г.
Наименование Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“
Вид на процедурата чл. 182, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3 буква „в“ от Закона за обществените поръчки
Лице за контакт Давид Василев – тел. 02/9226682
Документация Решение
Договор Софийска вода, публикувано на 04.12.2019
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 04.12.2019