Завърши курс „Връзки с обществеността – I-во ниво“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

Успешно завърши курс „Връзки с обществеността – I-во ниво“, провеждан от катедра „Психология и лидерство“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ (ФНСО) с ръководител гл. ас. д-р Елица Николова.
Програмата на курса включва актуални теоретични знания в областта на стратегическите комуникации, връзките с обществеността, изграждането на имидж и на репутация, PR-дейностите в помощ на командирите, превенцията и управлението на конфликти, методите за проучване на общественото мнение, кризисната комуникация.
Практическите занятия обхващат писане и представяне на военни речи, учебни пресконференции в студиото на Военния телевизионен канал, интервюта и медийни изяви.
Курсистите и преподавателите от катедра „Психология и лидерство“ на ФНСО обсъдиха необходимостта и полезността от проведения курс.
Удостоверенията на курсистите връчи лично полковник доц. д-р Нелко Ненов – заместник-декан на ФНСО.
Предстои провеждането на курс „Връзки с обществеността – II-ро ниво“ през май 2020 година.