Успешно завърши курс „Връзки с обществеността – II ниво“

Този курс е важен за нас, подчерта деканът на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник професор д-р Георги Димов при връчването на удостоверенията на специализантите от курс „Връзки с обществеността – II ниво“. Церемонията се състоя в тържествена обстановка в комплекс „Царски зали“ на Военната академия „Г. С. Раковски“. В своята реч полковник проф. д-р Димов изведе като ракурс новите отговорности на Въоръжените сили, изграждането на репутация посредством силата на думите. Специализантите дадоха висока оценка на обучението.

Курсът „Връзки с обществеността – II ниво“ се проведе от катедра „Психология и лидерство“ на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ с ръководител гл. ас. д-р Елица Николова.

Обучението, което бе с продължителност от три седмици, предостави актуални знания в областта на стратегическите комуникации, кризисния пиар, PR-дейностите в подкрепа на командирите и военните организации. Анализирани бяха аспекти на организационната комуникация, която запазва своята значимост в динамично променящата се среда за сигурност. Практическите занятия имаха за фокус провеждането на учебни пресконференции, интервюта и медийни изяви пред камера.

Специализантите бяха поканени да задълбочат подготовката си в магистърските специалности организирани от катедра „Психология и лидерство“, а именно: „Публични комуникации в сигурността и отбраната“ и „Психология в сигурността и отбраната“.