Публична защита на Владимир Димитров Недялков

Публична защита на дисертационен труд на тема „Възможности за използване на безпилотни летателни системи за осигуряване на информационните операции” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Владимир Димитров Недялков.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев.
Дата: 22.02.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,00 часа.

Автореферат на Владимир Димитров Недялков.

Рецензии
Професор доктор Сашо Стефанов Евлогиев.
Полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев.

Становища
Полковник доцент д.н. Нено Христов Христов.
Подполковник доцент доктор Станчо Георгиев Станчев.
Доцент доктор Стоимен Николов Каремов.

23.01.2018 г.
гр. София